مشتری گرامی،با توجه به برخی ملاحظات، تا اطلاع ثانوی فقط شماره های خدماتی امکان ارسال پیامک دارند.